Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen

Ydby Jagtforening blev startet af brave jægere for år tilbage. Formålet var dengang som nu at være sammen om vor naturinteresse - jagten. Fælleskabet i foreningen byggede især på muligheden for at dyrke rævejagten, hvilket i mange år var tyngden af aktiviteter. Desuden blev der dyrket flugtskydning på forskellige adresser i det sydlige Thy.

Vore formål i foreningen:

Ved medlemskab af Danmarks Jægerforbund at påvirke det omliggende samfund til accept af at vi dyrker jagt. Desuden at vi er med til at forhandle nye mulige jagttider med andre interesse organisationer.

Gennem medarrangement i flugtskydning at sikre medlemmernes mulighed for træning i håndtering af haglbøssen. Dette giver de færreste anskydninger.

Riffelindskydning sikrer vore medlemmers evne til at undgå anskydninger med riflen.

Samvær omkring jagt og naturoplevelser.


Bliv medlem

 

Har du lyst til at blive medlem af Ydby Jagtforening kan du rette henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer. En anden mulighed er at indmelde dig direkte via efterflg. link http://www.jaegerforbundet.dk/  Som medlem modtager du 11 gange om året bladet jæger dog ikke Juniorer, som modtager anden information.

 

Efter at du har åbnet siden som du nedenunder ser hyperlinket til, skal du vælge "forening" og det skal så være "1514 Ydby Jagtforening".

 

Dernæst udfylder du blot felterne. Hvorefter du trykker på send nederst på siden og når du herefter har betalt kontingent (se nedenfor) er du medlem af Ydby Jagtforening

 

Åbn hyperlinket efterfølgende  når du er klar og du kommer direkte ind til tastning. Du kommer til samme adresse ved at klikke på ”Bliv medlem” ikonet på forsiden. http://www.jaegerforbundet.dk/Indmeldelsesformular.1472.aspx

 

Medlemskontingent 2017:

 

Ordinær

766,00

 

Ungdom

398,00

16 -25 år

Senior

474,00

Medlemmer født 1948 eller tidligere

Husstand

398,00

Medlemskab for 2.ndet medlem på en adresse.

Ekstraordinær

 80,00

Medlem som i forvejen er medlem af jægerforbundet

junior

125,00

0 - 15 år

 

I nævnte kontingent satser indeholdes 30,00 kr. til Ydby Jagtforening.

 

Velkommen i Ydby Jagtforening

 

Kjeld Grud/kasserer


Bliv_medlem.docx