Velkommen til Ydby jagtforening


 SKYDNING!

 

Riffelskydning på riffelbanen i Istrup

d. 29/8 kl. 9-12


 


Vi har valgt i Ydby Jagtforening at følge anvisninger fra Danmarks Jægerforbund.

 


Jagthundetraening.pdf

 

Program_2020.pdf


logo_forening.jpg

 

Nye jagttider gældende fra 1 juli 2017

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191968

 


Vejledning_i_vildtudbytte.pdf


Parolen - sikkerhed og etik